RIDLÄGER

Ridläger kommer att vara under enskilda dagar, lov, sommarens alla veckorna, ridlägget är från 1 dag upp till 7dagar, antingen sammanhängande eller utspridda över längre tid. Där önskemål, bokas med Carin Sares +4670-3797374.

Grundschemat för en dag ser ut enligt följande, där planering kan variera efter behov och färdigheter:

  • Lektion 1000-1130 90min
  • Teori 1130-1200 30 min
  • Lunch 1200-1300
  • Lektion 1300-1430 90min
  • Teori 1430-1500 30 min

Innehållet i schemat varierar efter gruppens erfarenhet och ålder.

Gruppstorleken är 1-5 personer och max 5 personer.

Priset: Ridläger 1 dag 600 :- /person

Bokningen är bindande och avbokning ska ske 3 veckor innan ridlägrets start. Där efter debiteras fullbetalning!

Reserverar oss för ändringar.

Följ oss på Facebook