Hästunderstödd terapi/Rehabilitering

Vi använder oss av hästen som hjälpmedel vid olika psykiska och fysiska problem. Exempel på detta kan vara ungdomar med problem, personer med olika psykiska handikapp, fysiska handikapp eller personer som är i behov av att hitta sin kropp och/eller ge kroppen en rehabilitering.

Vi erbjuder även hästunderstödd som hjälpmedel vid habilitering av andra diagnoser och andra sorters handikapp. Vi erbjuder hästunderstödd till förtag som ger sina anställda möjligheten att finna sin kropp.

Ni kan som privatperson, via ditt företag eller skola m.m, vända dig till oss för att testa hästterapi, rehabilitering eller habilitering tillsammans med våra hästar.

För bokning och mer info »

Följ oss på Facebook